Е учебник: Eлектронен магазин на издателска група „Просвета”

Содержание

1. клас — e-uchebnik.bg

 • Румяна Танкова

  Букварът дава възможност за различна продължителност на предбуквения и буквения етап и за избор между три варианта за работа – един, в случай че учениците усвояват четенето и писането с оптимални темпове; втори – ориентиран към първокласници, които постъпват в училище с усвоени начални умения за писане и четене и …

  11.28 лв. 10.15 лв.

 • Румяна Танкова

  Читанката поставя основите на литературното обучение на първокласниците през следбуквения етап на ограмотяване. Подбрани са стойностни художествени текстове от различни жанрове, които са организирани тематично в няколко раздела. Следвани са двете основни цели на литературното обучение – формиране на умения за пълноценно възприемане и адекватно осмисляне на художествен текст чрез …

  5.67 лв. 5.10 лв.

 • Пенка Димитрова

  Букварът дава възможност за успешно обучение по начално четене през предбуквения и буквения етап на ограмотяването. Включеното учебно съдържание се характеризира с:

  нагледност и достъпност;
  интегралност и междупредметни връзки;
  вариативност на учебните задачи;
  диференциация на обучението.

  11.28 лв. 10.15 лв.

 • Пенка Димитрова

  Включените в читанката художествени текстове са подбрани съобразно следните тематични области: „Аз и моята Родина”, „Аз и моето семейство”, „Аз съм вече ученик”, „Аз и природата”, „Празници”, „Що е то?”, „В света на приказките”, „Весели игри”.

  5.67 лв. 5.10 лв.

 • Антоанета Миланова

  „Червеният буквар” на Владимир Попов, който през последните 15 години неизменно и категорично е № 1 в предпочитанията на началните учители, е с ново съдържание. След като ограмоти над 600 000 деца, той бе преработен така, че да отговаря на новата учебна програма по български език и литература за 1. …

  11. 28 лв. 10.15 лв.

 • Иван Цанев

  Читанката е първият учебник, чрез който учениците се запознават с художествената литература. В нея са представени част от най-добрите произведения на българската и чуждестранната литература за деца – любими на много поколения. Включени са всички литературни видове, предвидени в учебната програма – приказка, разказ, стихотворение, гатанка.

  5.67 лв. 5.10 лв.

 • Неда Балканска

  Учебникът е съобразен с държавните образователни изисквания и специалните учебни програми на МОН за деца с увреден слух. Учебното съдържание е подчинено на принципа на комуникацията – основна задача в този период е овладяването на диалогичната форма на речта.

  38.67 лв. 34.80 лв.

 • Неда Балканска

  Учебникът е съобразен с държавните образователни изисквания и специалните учебни програми на МОН за деца с увреден слух. Учебното съдържание е подчинено на постановката, диференциацията и автоматизацията на звуковете в българския език. Учебникът следва основните положения, заложени в концентричния и аналитико-синтетичния метод.

  38.67 лв. 34.80 лв.

 • Румяна Танкова

  Учебното помагало е предназначено за децата в българските училища зад граница. То осигурява обучението по първия модул „Български език като втори – ниво А 1.1”. Чрез него учениците усвояват граматически правилна българска реч, като езиковите категории се изучават на практическа основа. Дейностите в помагалото са насочени към:

  устно изпълнение на задачите;

  обогатяване …

  25.33 лв. 22.80 лв.

 • Румяна Танкова

  Учебното помагало се състои от две части – буквар и читанка.
  Първата част
  осигурява изучаването на звуковете и буквите от българската азбука и овладяванеto на четенето през периода на ограмотяване. По занимателен начин е постигнато съчетаване на честотния и лингвистичния принцип при организирането на учебното съдържание.

  22.67 лв. 20.40 лв.

 • Румяна Танкова

  Тетрадката по писане № 1 за 1. клас подпомага обучението по писане през предбуквения етап на ограмотяване. Чрез упражненията в нея се усъвършенстват уменията на първокласниците да пишат елементите на буквите.

  2.93 лв. 2.64 лв.

 • Екатерина Чернева

  Тетрадката по писане № 2 за 1. клас включва множество задачи, чрез които се формират и затвърдят навиците за писане на ръкописните букви през буквения етап на ограмотяване. Тетрадката следва логиката на буквара и допълва учебното съдържание, включено в него.

  7.56 лв. 6.80 лв.

 • Румяна Танкова

  В тетрадката по български език за 1. клас са включени множество упражнения, чрез които се осъществяват езиковото обучение и обучението за формиране на комуникативноречеви умения през следбуквения етап на ограмотяване. Задачите са насочени към усвояването на основни правописни правила и изграждането на навици за прилагането им. В края на тетрадката …

  4.77 лв. 4.29 лв.

 • Екатерина Чернева

  Тетрадката включва разнообразни и забавни задачи и игри, които са свързани с текстовете от читанката. Чрез тях се цели постигането на по-задълбочено разбиране на тези текстове и формирането на начална читателска култура.

  2.95 лв. 2.66 лв.

 • Пенка Димитрова

  Тетрадка № 1 е предназначена за обучение по писане през предбуквения етап в 1. клас. Всяка тема се разполага на разтвор в съдържателно единство със съответната тема в буквара. Елементите са представени съобразно степента на трудност за първокласниците. Учебните задачи са насочени към стимулиране на свързаното непрекъснато писане.

  2.93 лв. 2.64 лв.

 • Пенка Димитрова

  Тетрадка № 2 е предназначена за обучението по писане през буквения етап на 1. клас. Осигурено е тематично единство със съответната учебна тема в буквара.
  Включените разнообразни по съдържание и форма задачи са насочени както към усвояване на графичната форма на ръкописната буква, така и към формиране на първоначални правописни умения …

  7.56 лв. 6.80 лв.

 • Пенка Димитрова

  Тетрадка № 3 е предназначена за систематизиране и затвърждаване на езиковите и комуникативноречевите умения на първокласниците.
  Спазен е принципът за постепенно усложняване на учебните задачи.
  Знанията, уменията и компетентностите се формират на практическа основа и с опора на сетивния опит на учениците.

  4.77 лв. 4.29 лв.

 • Пенка Димитрова

  Тетрадката към читанката за 1. клас е предназначена за разширяване и задълбочаване на литературните компетентности на учениците. Всяка страница от тетрадката съответства на тема в читанката.
  Включените учебни дейности подпомагат както усъвършенстването на четивната техника, така и процесите на изграждането на първокласника като читател.

  2.95 лв. 2.66 лв.

 • Красимира Брайкова

  Тетрадка № 1 по писане е предназначена за предбуквения период. Тя съдържа упражнения за писане на елементи на букви и съдейства за развитие на фината моторика. В тетрадката може да намерите и тест за входяща диагностика на учениците.

  2.93 лв. 2.64 лв.

 • Красимира Брайкова

  Тетрадка № 2 по писане е предназначена за буквения период. Тя съдържа упражнения за формиране на фонематичен слух, писане на буквите и техните елементи, препис на думи и изречения от ръкописен и печатен образец. В края на тетрадката са заложени теми за диагностика.

  7.56 лв. 6.80 лв.

 • Красимира Брайкова

  Тетрадка № 3 по български език е предназначена за периода след ограмотяването. Тя съдържа задачи и упражнения, чрез които се осъществява езиковото обучение и се формират комуникативноречеви умения. В края на тетрадката са предложени варианти за изходяща диагностика.

  4.77 лв. 4.29 лв.

 • Красимира Брайкова

  Тетрадката към читанката за 1. клас на издателство „Просвета АзБуки” съдържа задачи и упражнения върху част от четивата. Упражненията и задачите може да бъдат използвани за допълнителна работа в час или в самоподготовката на учениците. Те подпомагат възприемането на художественото съдържание и формират умения за четене с разбиране.

  2.95 лв. 2.66 лв.

 • Неда Балканска

  Учебната тетрадка по развитие на речта за 1. клас за ученици с увреден слух подпомага затвърждаването на знанията и уменията, заложени в учебника. Предлагат се разнообразни практически упражнения с богата нагледна база и тясна връзка с изобразителното изкуство и предметно-практическата дейност на децата, което стимулира интереса им към учебното съдържание.

  14. 67 лв. 13.20 лв.

 • Неда Балканска

  Учебната тетрадка по произношение за 1. клас за ученици с увреден слух подпомага затвърждаването на знанията и уменията, заложени в учебника. Предлагат се занимателни упражнения за изграждане на стабилни умения, свързани с различни параметри на речта – произношение, речево дишане, словесно ударение, правоговор.

  14.67 лв. 13.20 лв.

 • Румяна Танкова

  Тетрадката по писане се използва в единство с буквара и читанката за обучението, организирано в чужбина. Тя осигурява овладяване на изучаваните ръкописни букви.

  9.20 лв. 8.28 лв.

 • Румяна Танкова

  Тетрадката по български език за 1. клас се използва заедно с буквара и читанката за обучението, организирано в чужбина. В нея са включени упражнения, чрез които се осъществява езиковото обучение, и такива, които подпомагат развитието на умения за устна и писмена комуникация в следбуквения етап на ограмотяване.

  6.53 лв. 5.88 лв.

 • Комплектът тетрадки за упражнение по писане за 1. клас е разработен по новата учебна програма и следва реда на буквите към букварите на издателство „Просвета Плюс” и „Просвета АзБуки”. Той включва: тетрадка за упражнение по писане № 1, тетрадка за упражнение по писане № 2 и тетрадка за упражнение по …

  1.90 лв. 1.71 лв.

  1.90 лв. 1.71 лв.

2. клас — e-uchebnik.bg

 • Румяна Танкова

  В учебника по български език за 2. клас са обособени две части. Едната е свързана с обучението по български език, а другата – с обучението за формиране на комуникативноречеви умения. Учебното съдържание е разпределено в четири основни раздела: „Речево общуване”; „Звуковете и буквите в българския език”; „Думите като части на …

  18.67 лв. 16.80 лв.

 • Румяна Танкова

  Читанката за 2. клас реализира целите на литературното обучение: усъвършенстване на четивната техника, запознаване с литературни текстове от различни жанрове, въвеждане на литературни понятия, развитие на речта. Съдържа стойностни художествени текстове от съвременни автори и класици, които са организирани тематично в няколко раздела.

  17.33 лв. 15.60 лв.

 • Пенка Димитрова

  Учебникът по български език за 2. клас грабва вниманието на второкласниците със своята занимателност и с красивите си илюстрации. В центъра на учебната работа е поставен субективният опит на второкласника, свързан с общуване в разнообразни комуникативни ситуации.

  18.67 лв. 16.80 лв.

 • Пенка Димитрова

  Читанката включва разнообразни текстове: приказки, разкази, стихотворения, гатанки, басни, народни песни, текстове с познавателен характер. Те провокират малките ученици да четат с удоволствие, да разсъждават и да съчиняват.

  Теоретичната информация е поднесена ясно и разбираемо.

  17.33 лв. 15.60 лв.

 • Неда Балканска

  Учебникът е съобразен с държавните образователни изисквания и специалните учебни програми на МОН за деца с увреден слух. Учебното съдържание се разширява и усложнява, като продължава да се поставя акцент върху диалогичната форма на речта и граматичните категории, но наред с това се осъществява и работа над свързаната реч на …

  38.67 лв. 34.80 лв.

 • Румяна Танкова

  Учебното помагало осигурява обучението по първия модул „Български език като втори – ниво А 1.2” от учебната програма по български език и литература за втори клас за обучението, организирано в чужбина.

  25.33 лв. 22.80 лв.

 • Румяна Танкова

  Темите в помагалото по български език за 2. клас за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, са разделени в два блока„Български език“, свързан с езиковото обучение, и „Общуване и текст“, подпомагащ развитието на умения за устна и писмена комуникация.
  Обучението по български език обхваща двадесет теми.

   

  20.00 лв. 18.00 лв.

 • Румяна Танкова

  Читанката осигурява обучението по литература по втория модул от учебната програма по български език и литература за 2. клас за обучението, организирано в чужбина. Предложените в нея художествени текстове представят многообразието от теми, свързани с българските духовни ценности, през погледа на съвременното дете. Четивата са кратки по обем и достъпни от гледна точка на четивната техника на обучаваните второкласници от българските училища зад граница.

  20.00 лв. 18.00 лв.

 • Румяна Танкова

  Тетрадката е продължение към темите от първата част на учебника по български език. В нея има забавни задачи и игри, чрез които учениците затвърдяват придобитите в хода на урока знания и умения по дадена тема. Задачите са предназначени за самостоятелна работа в клас или за домашна работа.

  7.01 лв. 6.31 лв.

 • Румяна Танкова

  Тетрадката е към втората част от учебника по български език, за формиране на комуникативноречеви умения. В нея учениците пишат своите текстове и ги редактират. Работата на учениците е подпомогната с картинки и помощно поле, което предлага опорни думи и изрази, както и думи с правописни особености.

  5.69 лв. 5.12 лв.

 • Румяна Танкова

  Тетрадката включва многообразие от учебни задачи, допълващи методическата работа. Задачите в нея са свързани с текстовете от читанката, като целят по-задълбочено разбиране и формиране на траен интерес към четенето. Предназначена е за самостоятелна работа в клас или за домашна работа.

  7.16 лв. 6.44 лв.

 • Пенка Димитрова

  Тетрадка № 1 подпомага задълбочаването на знанията на второкласниците за строежа на езика, за езиковите и речевите единици, за някои правописни, правоговорни, пунктуационни и граматични норми. Използва се в уроците за упражнение и затвърдяване на знанията.

  7.01 лв. 6.31 лв.

 • Пенка Димитрова

  Тетрадка № 2 е предназначена за развитие и усъвършенстване на комуникативноречевите умения на учениците. Съдържа упражнения за уместна употреба на езиковите средства съобразно комуникативната цел, преразказ на кратък художествен повествователен текст, конструиране на текст с помощта на учителя, овладяване на правила за речева учтивост.

  5.69 лв. 5.12 лв.

 • Пенка Димитрова

  Тетрадката към читанката за 2. клас е предназначена за разширяване и задълбочаване на литературните компетентности на учениците. Предложените учебни дейности подпомагат усъвършенстването на четивната техника и възприемането на произведенията, включени в читанката. Разнообразните задачи допринасят за осмислянето на новите понятия и развиването на комуникативноречевите способности на учениците.

  7.16 лв. 6.44 лв.

 • Неда Балканска

  Учебната тетрадка по развитие на речта за 2. клас за ученици с увреден слух подпомага затвърждаването на знанията и уменията, заложени в учебника. Предвидени са упражнения, които осигуряват проверка на формираните умения и знания върху съдържанието от учебника, а също и такива, които ги разширяват – например задаване на въпроси …

  14.67 лв. 13.20 лв.

 • Румяна Танкова

  Тетрадката е продължение на темите от първата част на учебното помагало по български език за 2. клас за подпомагане на обучението, организирано в чужбина. В нея има забавни задачи и игри, чрез които учениците затвърдяват придобитите в хода на урока знания и умения по дадена тема.

  7.87 лв. 7.08 лв.

 • Румяна Танкова

  Тетрадката към читанката за 2. клас за обучението, организирано в чужбина, е предназначена за съвместна работа с помагалото в уроците за възприемане на художествените произведения, като по този начин се постига завършеност на учебния процес.
  Тетрадката включва многообразие от учебни задачи, които целят:

  7.87 лв. 7.08 лв.

 • Поли Рангелова

  Помагалото „Диктовки за 2. клас” е съобразено с темите от новата учебна програма по български език във втори клас. То има тренировъчен характер и подпомага:

  ефективното овладяване на важни правописни умения;
  по-доброто усвояване на частите на речта: съществително име, прилагателно име и глагол;
  развиването на умения за разграничаване и определяне …

  5.90 лв. 5.31 лв.

 • Румяна Танкова

  Помагалото е предназначено за второкласници, независимо от учебника, по който се обучават. То съдържа 10 самостоятелни работи по основните теми от учебната програма по български език и литература за 2. клас.

  6.90 лв. 6.21 лв.

 • Стоян Иванов

  Детето във 2. клас вече знае да чете. Докоснало е книгата и се е запознало с героите ѝ, видяло е изображенията им и има своето отношение към литературната илюстрация. Писменото слово е отворило още прозорци към света, но детето трябва да се научи да извлича колкото може повече информация от …

  6.90 лв. 6.21 лв.

 • Деяна Милушева

  Помагалото е част от поредицата помагала „Детективски истории” за ученици от 2. до 4. клас, които осигуряват богат и достъпен материал за прилагане на метода проблемно базирано обучение. Дава възможност на второкласниците да работят в малки групи и да предлагат конкретни решения по поставен проблем.

  8.90 лв. 8.01 лв.

 • Красимира Брайкова

  Добре известно и много харесвано, помагалото е преработено така, че да отговаря на актуалната учебна програма. Създадено от учители за учители, то може да се прилага към всички учебници по български език и литература.

  8.90 лв. 8.01 лв.

 • Румяна Танкова

  По преценка на учителя помагалото може да се реализира в два варианта:

  32 учебни часа (1 час седмично), ако повечето от второкласниците в класа имат добра езикова култура и натрупан читателски опит, което им осигурява бърз напредък в ученето;
  64 учебни часа (2 часа седмично), ако преобладаващата част от учениците …

  6. 90 лв. 6.21 лв.

 • Пенка Димитрова

  Помагалото има универсален характер – може да се използва с успех от всеки учител, независимо кой учебен комплект използва. Съобразено е изцяло с актуалната учебна програма. Предназначено е да развива езиковите и литературните умения на второкласниците, както и уменията им да общуват.

  6.90 лв. 6.21 лв.

 • Поли Рангелова

  Помагалото отговаря изцяло на актуалната учебна програма и е приложимо към всеки учебник по български език. То е част от поредицата „Вълшебното ключе”, която покрива всички учебни предмети във всички класове от началния етап.

  6.90 лв. 6.21 лв.

 • Петя Кокудева

  В страната Лудория президентът се сменя всяка седмица, а президент става онзи, който спечели състезанието по решаване на кръстословици. Президентстването, както и всяка друга работа там, не е трудно, защото всяка седмица има пет почивни и само два работни дни.

  5.90 лв. 5.31 лв.

 • Румяна Танкова

  Книгата за учителя съдържа примерно годишно разпределение в съответствие с новите изисквания. Предложени са варианти на диагностични инструментариуми за проверка на изградените у учениците знания, умения и компетентности на различните етапи на обучението по български език и литература – в началото, в средата и в края на обучението.

  15.00 лв. 13.50 лв.

E.Tutorial — онлайн-инструкции для вводных курсов по информатике

Вход в E.Tutorial

4 шага к активным знаниям

За последние годы мы обучили сотни естествоиспытателей, успешных в области информатики. Студенты знакомятся в интерактивной форме и независимо от их предварительных знаний по таким предметам, как программирование, управление данными и визуализация данных, с использованием данных реального мира вне их области исследований.

Основная часть обучения — 4-ступенчатая модель , концепция смешанного обучения, которая фокусируется на активном обучении учащихся и может быть реализована в больших классах.

 • 01 / СМ.
  Знакомство с наиболее важными определениями, понятиями и задачами

  В коротких текстовых документах и ​​видеороликах разъясняются наиболее важные теоретические понятия и термины и вводятся предстоящие задачи.

 • ET

  02 /

  турецких лир

  Компьютерное решение проблем

  Под руководством электронного учебника (E.Tutorial) применяются концепции шага SEE вместе с инструментом (IDE, база данных и т. д.). Этот шаг служит подготовкой к проекту на этапе DO.

 • 03/ДО
  Независимый проект, основанный на проблеме

  На этом этапе концепции применяются индивидуально к задаче, основанной на проблеме. Это приводит к переносу знаний с предыдущих ступеней на научное содержание.

 • 04 / ОБЪЯСНЕНИЕ
  Индивидуальная презентация проекта

  На финальном этапе индивидуальные решения проекта обсуждаются на личной встрече со специалистом. Обратная связь и обратная связь являются фундаментальной частью этого шага.

 • сертификат качества

Наш опыт

Основой нашей деятельности является инженерно-педагогический подход, направленный на разработку образовательной среды для обучения основам информатики и предоставление решений для различных целевых групп.

Преподавание сложных концепций информатики

Решая задачи по информатике с реальными данными, обучаются сложным предметам (например, программированию, базам данных и т. д.), которые могут быть адаптированы для конкретной целевой группы. Студенты получают знания на более высоком когнитивном уровне и дополнительно проникают в научную работу.

Разработка учебных материалов для индивидуального обучения

Благодаря разработке электронных учебных материалов студенты могут подготовиться к самостоятельному решению задачи в зависимости от своих предварительных знаний и своей индивидуальной скорости. Студент самостоятельно осваивает основы, а мотивация и независимость повышаются.

Аналитика обучения как обратная связь

Решения для мониторинга предоставляют преподавателям больших классов информацию о текущем состоянии успеваемости учащихся и о качестве работы ассистентов преподавателей. Собирая данные о взаимодействии, можно постоянно отслеживать и улучшать качество учебных материалов.

Разработка и проведение компьютерных экзаменов

Большое количество экзаменов, короткая продолжительность экзаменов, безопасность во время проведения экзаменов и стремление не просто проверять воспроизведение знаний приводят к высоким стандартам для системы электронные экзамены. Мы разработали новый тип вопросов, основанный на задачах, который автоматически корректируется и позволяет измерять знания учащихся на том же когнитивном уровне, что и инструкция.

Консалтинг

Мы помогаем школам, учителям и партнерам в отрасли, как существующие или новые учебные материалы могут быть эффективно реализованы с помощью подходящей дидактической и технической установки.

Курс передовой практики

Наши курсы протестированы более чем 800 студентами ETH. Курсы используются многочисленными университетами прикладных наук и средними школами для курсов информатики.

Инновационная среда обучения

Мы разработали следующие среды обучения.

Они гибки в использовании и могут быть подключены к существующим платформам.

 • E.Tutorial®

  E.Tutorial®
  Индивидуальные онлайн-инструкции

  E.Tutorial поддерживает прямое применение концепций на компьютере (например, IDE, базы данных и т. д.). Студенты руководствуются пошаговыми инструкциями. Отдельные шаги можно проверить с помощью складных наглядных пособий. E.Tutorial может быть использован для выравнивания предварительных знаний или может использоваться как индивидуальная подготовка к задачам по проблемным базам.

 • Пеле

  Пеле
  Управление тренировками.

  Система управления тренировочными занятиями PELE (Personal Electronic Learning Environment) позволяет студентам и ассистентам преподавателей выбирать индивидуальные встречи для обсуждения проектов и просматривать информацию об их текущем статусе в процессе обучения. Помощники преподавателей звонят учащимся через веб-интерфейс и могут оценить их сразу после обсуждения. Студенты также оценивают обсуждение. PELE важен для согласования дистанционного обучения и личных встреч.

 • Сиу

  Сиу
  Безопасные интерактивные онлайн-экзамены

  Sioux (Secure Interactive Online eXam) организует процесс создания и управления экзаменационными вопросами от нескольких авторов. Это позволяет создавать и выполнять формативные и итоговые экзамены, а также корректировать и анализировать экзамен.

Публикация

 • Сихау Д., Фаесслер Л. (2018). Открытые системы аналитики обучения, обеспечивающие конфиденциальность учащихся. Проц. 30-й Всемирной конференции по образовательным медиа и технологиям (EdMedia 2018)
 • Сихау Д. , Фаесслер Л. (2017). Проблемы и преимущества регулярных личных взаимодействий в крупномасштабном смешанном обучении. Проц. 29-й Всемирной конференции по образовательным медиа и технологиям (EdMedia 2017)
 • Фесслер Л., Дахинден М., Сихау Д. (2017). PELE — Персональная электронная среда обучения: Ein System zur individuellen und effizienten Betreuung von Studierenden-Projekten in Grosslehrveranstaltungen. Технический отчет, ETH Zürich, Informationstechnologie und Ausbildung, Department Informatik.
 • Сихау Д., Фаесслер Л. (2016). Оценка учебных онлайн-материалов с автоматически собираемыми данными о взаимодействии. Проц. 28-й Всемирной конференции по образовательным медиа и технологиям (EdMedia 2016)
 • Фесслер Л. , Дахинден М., Шойнер Б. (2014). Aufbau von Programmierkompetenzen mit Selbstlernmodulen der ETH Zürich. Технический отчет, ETH Zürich, Informationstechnologie und Ausbildung, Department Informatik.
 • Хинтербергер, Х. (2011). Проблемно-ориентированное электронное обучение на практике: цифровые лаборатории открывают путь от электронных наук к старшим школам. Всемирная конференция по электронному обучению в корпоративном, государственном, здравоохранительном и высшем образовании, 2011 г., Гонолулу, Гавайи, США. 17–21 октября: AACE, 1947-1954.
 • Фесслер Л. (2011). Гимнастический зал ICT-Unterricht im digitalen Datenlabor. Технический отчет 743, ETH Zürich, Информационные технологии и образование.
 • Дахинден М. и Фесслер Л. (2011). Мониторинг смешанной среды обучения на основе данных о производительности. Международная конференция IADIS Электронное обучение 2011, 20.-23. Июль 2011 г., Рим, Италия, Vol. 1, 401-408. Лучшая исследовательская работа
 • Дахинден М. (2010). Anleitung zur Erstellung von Problembasierten Pruefungsfragen fuer den ICT-Unterricht. Технический отчет 710, ETH Zürich, Информационные технологии и образование.
 • Дахинден М. и Хинтербергер Х. (2010). Компьютерно-базовый Leistungskontrolle mit Sioux: Planung, Durchfuehrung und Auswertung einer Basispruefung mit 269 Studierenden. Технический отчет 689, ETH Zürich, Информационные технологии и образование.
 • Хинтербергер Х. (2010). Как заставить информатику работать на всех — преподавание компьютерных компетенций в области естественных наук в ETH. Технический отчет 686, ETH Zürich, информационные технологии и образование.
 • Шойнер Б. и Фаесслер Л. (2010). Оценка файла журнала проблемно-ориентированной единицы электронного обучения по визуальной грамотности. Международная конференция IADIS по электронному обучению 2010, 22.-29. Июль 2010 г., Фрайбург, Германия, Vol. 2, 171-176.
 • Фесслер Л. (2009). Einsatz von ETH-Lernmaterialien im gymnasialen ICT-Unterricht im Rahmen der informatischen Grundbildung. Технический отчет 641, ETH Zürich, Информационные технологии и образование.
 • Фесслер Л. (2007). Das 4-Schritte-Modell: Основы для электронного обучения. Дисс. ETH №. 17521.
 • Хинтербергер Х. (2007). Электронное обучение: сделайте его как можно проще, но не проще. фр. Технол. Дев. Журнал форума, Vol. 4, выпуск 2, июль 2007 г.
 • Фесслер Л., Хинтербергер Х., Дахинден М., Висс М. (2006). Оценка мотивации студентов в конструктивистских, проблемных вводных курсах информатики. Всемирная конференция по электронному обучению, Гавайи, 2006 г., 1178. Награжденная работа.
 • Фесслер Л., Хинтербергер Х., Бозиа Л., Дахинден М. (2005). Оценка как инструмент оценки качества обучения. Всемирная конференция по образовательным мультимедиа, гипермедиа и телекоммуникациям, 2005 г. , 3555-3562.
 • Хинтербергер Х., Фаесслер Л., Бауэр-Мессмер Б. (2004). От гибридных курсов к смешанному обучению: пример. ИКНЕЭ 2004.
 • Фесслер Л., Хинтербергер Х., Бауэр-Мессмер Б. (2004). Руководство по применению: У каждого ученика свой наставник. Всемирная конференция по образовательным мультимедиа, гипермедиа и телекоммуникациям, 2004 г. (1), 2371-2373.

Наша команда

В настоящее время мы все работаем на кафедре компьютерных наук в ETH Zürich.

Лукас Фесслер

Учебный дизайн

Дэвид Сихау

Аналитика обучения

Маркус Дахинден

Онлайн-экзамены

Кроме того, у нас есть поддержка многих организаций.

E.Tutorial — Индивидуальные онлайн-инструкции для информационных баз

E.Tutorial Login

In 4 Schritten zu aktivem Wissen

In den vergangenen Jahren haben wir hunderte von Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler erfolgreich im Fach Informatik unterrichtet. Die Studierenden werden interaktiv und unabhängig von ihrem Vorwissen and Themen wie Programmierung, Datenverwaltung und Datenvisualisierung herangeführt, indem sie reale Daten aus ihren Fächern verarbeiten. Zentraler Teil unseres Unterrichts ist das

4-Schritte-Modell , ein Blended Learning Konzept, welches auf das aktive Lernen der Studierenden fokussiert und sich auch mit Grossen Klassen wirkungsvoll organisieren Lässt.

 • 01 / СМ.
  Einführung in die wichtigsten Begriffe, Konzepte und Aufgabenstellungen

  In kurzen Textdokumenten und Videos werden die zentralen die zentralen theoretischen Konzepte und Begriffe der Informatik erklärt sowie die bevorstehenden Aufgabenstellungen vorgestellt.

 • ET

  02 /

  турецких лир

  Computergestütztes Problemlösen

  Unter Anleitung eines elektronischen Tutorials (E.Tutorial) werden die Informatikkonzepte der Phase SEE zusammen mit einem Informatikmittel (Programmierumgebung, Datenbank, etc.) angewendet. Dieser Schritt dient als Vorbereitung für die Projektaufgabe der Phase DO.

 • 03/ДО
  Selbstständige Projektaufgabe

  In diesem Schritt werden die Konzepte selbstständig in einer Projektaufgabe angewendet. Ziel ist der Wissenstransfer aus den vorangehenden Phasen in einer Projektaufgabe mit einem wissenschaftlichem Kontext.

 • 04 / ОБЪЯСНЕНИЕ
  Individuelle Präsentation der Projektaufgabe

  In diesem abschliessenden Schritt werden die individuellen Lösungen der Projektaufgabe in einem person-to-Face-Abgabegespräch mit einer Fachperson disutiert. Обратная связь und gegenseitige Bewertung gehören ebenfalls zu diesem Schritt.

 • Leistungs-nachweise

Унсере Компетенц

Zentrum unserer Aktivitäten ist ein Educational Engineering, mit dem Ziel, Lernumgebungen zur Vermittlung von Informatik-Grundlagen zu entwickeln und für verschiedene Zielgruppen bereitzustellen.

Vermittlung anspruchsvoller informatik-konzepte

durch das lösen von informatik-projekten mit daten aus einempheremppermpermpelel wermermirempermpermpelel wermermirempermpelel wermermirempelel wermermiste wermermiste wermermiste wermermiste wermermiret wermeper wermeper wermeper wer. derhermpelel wer.derhermpelel. Die Lernenden eignen sich Wissen auf höherer kognitiver Stufe an und erhalten gleichzeitig Einblicke in Wissenschaftliches Arbeiten.

Entwicklung von Lernmaterien für Incustryisiertes Lernen

Durch Die Entwicklung von Elektronischen инструкции по индивидуальному делу эйгенс-эйменс-эйменс-эйменс-эйменс-эйменс. Die Lernenden eignen sich das Grundlagenwissen selber an und die Selbstständigkeit und Motivation wird erhöht.

Learning Analytics как Feedback-Instrument

Monitoring-Möglichkeiten geben den Dozierenden Grosser Lehrveranstaltungen Einblicke zum allgemeinen Stand der studentischen Lernprozesse und zur Qualität der den den Lerncoaches geleisteten Arbeit. Durch die Erfassung von Interaktionsdaten kann die Qualität der Instruktionsmaterialien überprüft und laufend verbessert werden.

Entwicklung und Durchführung von computerbasierten Prüfungen

Hohe Anzahl Prüfungen, kurze Prüfungszeiten, Sicherheit bei der Durchführung sowie der Anspruch, mehr als die Wiedergabe von Fakten zu prüfen, stellen hohe Anforderungen an ein System für elektronische Prüfungen. Wir haben dazu einen autotisch korrigierbaren, fallbasierten Fragetyp entwickelt, der eine effiziente Prüfung des studentischen Wissens auf demselben kognitiven Level wie der Unterricht ermöglicht.

Beratung

Wir unterstützen Schulen, Lehrpersonen und Partner aus der Industrie, wie bestehende oder neue Lernmaterialien mit einem geeigneten didaktischen und technischen Setup wirkungsvoll eingesetzt werden können.

Новости

Aktuelle News zum E.Tutorial

Projekt PELE auf dem Blog der Lehrspezialisten der ETHZ

Urs Brändle (Lehrspezialist D-USYS) berichtet auf dem Blog der PELEklijek Pro von ETH ausführ. Zum Blogeintrag…

02 февраля 2017 г.

Projekt PELE в Информационном бюллетене ректора ETHZ

Unser Projekt PELE ist im Информационный бюллетень ректора Nr. 1/2017 выдающееся художественное оформление.

08 февраля 2017 г.

Google CS4HS-Award

Выиграл награду CS4HS (Computer Science for(u)r High School) Award от Google ausgezeichnet worden. Mit dem Preisgeld werden wir unsere Lernmaterialien und deren Einsatz in den Schulen weiter entwickeln können. Зум Твит…

01 мая 2017 г.

KITE Award 2018
KITE Award for E-​Tutorial

Der KITE Award 2018 geht Lukas Fässler, Markus Dahinden und David Sichau for Ihr «E-​Tutorial», mit denen Departementerdeparte de Studierende . Mit dem Award zeichnet die ETH Zürich wegweisende Lehrkonzepte aus. MEHR…

25 апреля 2018

Neue E.Tutorial-Plattform Verfügbar

WIR FREUEN UNS, IHNEN MITTEILEN ZU Können, Dass Wir nunmehr fünf jahliebretter einelater-winememalert-leter-leetare-winememememehr fünf jahliebrete einemelfetretme-winemelfetretme.

01 авг 2020

Инновационное применение

Folgende Innovationn Lehrapplikationen wurden von uns entwickelt. Sie erweisen sich als flexibel im Einsatz und lassen sich auch in eine eigene Lernplattform einbinden.

 • E.

  Tutorial®

  E.Tutorial®
  Индивидуальная онлайн-инструкция

  E.Tutorial ermöglicht eine sofortige Anwendung von Informatik-Konzepten am Computer (z.B. в einer Programmierumgebung, einer Datenbank и т. д.). Angeleitet werden die Lernenden durch шаг за шагом-Instruktionen. Die einzelnen Arbeitsschritte können durch ausklappbare visuelle Hilfen überprüft werden. E.Tutorial kann zum Ausgleichen von Vorwissen (Konvergenz), aber auch als Individualisierte Vorbereitung auf das Lösen eines Projekts eingesetzt werden.

 • Пеле

  Пеле
  Übungsmanagement-System

  Über das Übungsmanagement-Systems PELE (Personal Electronic Learning Environment) können sich Studierende und Lerncoaches individuell für Termine zur Besprechung von Project Stand anmelden und sich Lernzelen den inform. Die Lerncoaches rufen die Studierenden über das Webinterface auf und können die Studierenden nach dem Gespräch direkt bewerten. Auch die Studierenden bewerten das Gespräch. Pele spielt bei der Taktung von Distance-Learning и Face-to-Face Kontakt eine wichtige Rolle.

 • Сиу

  Сиу
  Sichere Online-Prüfungen

  Sioux (Secure Interactive Online eXam) ermöglicht das Erstellen und Verwalten von Prüfungsfragen durch mehrere Autoren, das Zusammenstellen und Durchführen von formativen und summativen Prüfungen, die Korrektur der Prüfung sowie die Analyse der Resultate.

Публикация

 • Сихау Д., Фаесслер Л. (2018). Открытые системы аналитики обучения, обеспечивающие конфиденциальность учащихся. Проц. 30-й Всемирной конференции по образовательным медиа и технологиям (EdMedia 2018)
 • Сихау Д., Фаесслер Л. (2017). Проблемы и преимущества регулярных личных взаимодействий в крупномасштабном смешанном обучении. Проц. 29-й Всемирной конференции по образовательным медиа и технологиям (EdMedia 2017)
 • Фесслер Л., Дахинден М., Сихау Д. (2017). PELE — Персональная электронная среда обучения: Ein System zur individuellen und effizienten Betreuung von Studierenden-Projekten in Grosslehrveranstaltungen. Технический отчет, ETH Zürich, Informationstechnologie und Ausbildung, Department Informatik.
 • Сихау Д., Фаесслер Л. (2016). Оценка учебных онлайн-материалов с автоматически собираемыми данными о взаимодействии. Проц. 28-й Всемирной конференции по образовательным медиа и технологиям (EdMedia 2016)
 • Фесслер Л., Дахинден М., Шойнер Б. (2014). Aufbau von Programmierkompetenzen mit Selbstlernmodulen der ETH Zürich. Технический отчет, ETH Zürich, Informationstechnologie und Ausbildung, Department Informatik.
 • Хинтербергер, Х. (2011). Проблемно-ориентированное электронное обучение на практике: цифровые лаборатории открывают путь от электронных наук к старшим школам. Всемирная конференция по электронному обучению в корпоративном, государственном, здравоохранительном и высшем образовании, 2011 г., Гонолулу, Гавайи, США. 17–21 октября: AACE, 1947-1954.
 • Фесслер Л. (2011). Гимнастический зал ICT-Unterricht im digitalen Datenlabor. Технический отчет 743, ETH Zürich, Информационные технологии и образование.
 • Дахинден М. и Фесслер Л. (2011). Мониторинг смешанной среды обучения на основе данных о производительности. Международная конференция IADIS Электронное обучение 2011, 20.-23. Июль 2011 г., Рим, Италия, Vol. 1, 401-408. Лучшая исследовательская работа
 • Дахинден М. (2010). Anleitung zur Erstellung von Problembasierten Pruefungsfragen fuer den ICT-Unterricht. Технический отчет 710, ETH Zürich, Информационные технологии и образование.
 • Дахинден М. и Хинтербергер Х. (2010). Компьютерно-базовый Leistungskontrolle mit Sioux: Planung, Durchfuehrung und Auswertung einer Basispruefung mit 269 Studierenden. Технический отчет 689, ETH Zürich, Информационные технологии и образование.
 • Хинтербергер Х. (2010). Как заставить информатику работать на всех — преподавание компьютерных компетенций в области естественных наук в ETH. Технический отчет 686, ETH Zürich, информационные технологии и образование.
 • Шойнер Б. и Фаесслер Л. (2010). Оценка файла журнала проблемно-ориентированной единицы электронного обучения по визуальной грамотности. Международная конференция IADIS по электронному обучению 2010, 22.-29. Июль 2010 г., Фрайбург, Германия, Vol. 2, 171-176.
 • Фесслер Л. (2009). Einsatz von ETH-Lernmaterialien im gymnasialen ICT-Unterricht im Rahmen der informatischen Grundbildung. Технический отчет 641, ETH Zürich, Информационные технологии и образование.
 • Фесслер Л. (2007). Das 4-Schritte-Modell: Основы для электронного обучения. Дисс. ETH №. 17521.
 • Хинтербергер Х. (2007). Электронное обучение: сделайте его как можно проще, но не проще. фр. Технол. Дев. Журнал форума, Vol. 4, выпуск 2, июль 2007 г.
 • Фесслер Л., Хинтербергер Х., Дахинден М., Висс М. (2006). Оценка мотивации студентов в конструктивистских, проблемных вводных курсах информатики. Всемирная конференция по электронному обучению, Гавайи, 2006 г. , 1178. Награжденная работа.
 • Фесслер Л., Хинтербергер Х., Бозиа Л., Дахинден М. (2005). Оценка как инструмент оценки качества обучения. Всемирная конференция по образовательным мультимедиа, гипермедиа и телекоммуникациям, 2005 г., 3555-3562.
 • Хинтербергер Х., Фаесслер Л., Бауэр-Мессмер Б. (2004). От гибридных курсов к смешанному обучению: пример. ИКНЕЭ 2004.
 • Фесслер Л., Хинтербергер Х., Бауэр-Мессмер Б. (2004). Руководство по применению: У каждого ученика свой наставник. Всемирная конференция по образовательным мультимедиа, гипермедиа и телекоммуникациям, 2004 г. (1), 2371-2373.

Unser Team

Вир arbeiten alle am Department Informatik der ETH Zürich.

Читайте также: